บริษัท ธาดารีเซิร์ส จำกัด

บริษัท ธาดารีเซิร์ส จำกัด
THADA RESEARCH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธาดา เธียรประสิทธิ์, นางลิลลี่ เธียรประสิทธิ์, นายมานน เธียรประสิทธิ์, นายเมธา เธียรประสิทธิ์, นางอัจฉรา เธียรประสิทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2529
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่วิทยุ โทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54-66 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ธาดารีเซิร์ส จำกัด