บริษัท นครนายกออฟฟิศออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท นครนายกออฟฟิศออโตเมชั่น จำกัด
NAKHONNAYOK OFFICE AUTOMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูเกียรติ พละภิญโญ, นายศักดิ์ชัย สุภาพงษ์, นายประมวล พละภิญโญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้า วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : ข/1 084/12-13 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นครนายกออฟฟิศออโตเมชั่น จำกัด