บริษัท นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
NAKHONPATHOM OA AND SUPPLY LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสาวิตรี วงศ์ประชารัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดเช่าให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, รับจ้างถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3421-8417
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นครปฐม โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด