บริษัท นครปฐม โอเอ.แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท นครปฐม โอเอ.แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
NAKORNPATHOM OA.AND EDUCATION CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกาญจนา วังถนอมศักดิ์, นายประสาน โกฎิมนัสวนิชย์, นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 สิงหาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 870000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรสาร พร้อมอะไหล่ รับสอน-ด้านคอมพิวเตอร์ รับจ้างสอนวิจัยและพิมพ์งาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 61/6 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นครปฐม โอเอ.แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด