บริษัท นครมุกดา 2539 จำกัด

บริษัท นครมุกดา 2539 จำกัด
NAKORNMUKDA (2539) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปัญญา ลิขิตโฆษิตกุล, นายทองจันทร์ อุทธา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคุรุภัณฑ์ค่าซ่อมแซมคุรุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/1 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นครมุกดา 2539 จำกัด