บริษัท นวพรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท นวพรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
NAVAPORN ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอรพินท์ อภิชาติศักดิ์สกุล, นางสาวคนัมพร อภิชาติศักดิ์สกุล, นายปรีชา ไพรภัทรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กันยายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนอื่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 478 ถ.พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2633-0766
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นวพรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด