บริษัท นอร์ทสตาร์ พีซี จำกัด

บริษัท นอร์ทสตาร์ พีซี จำกัด
NORTHSTAR PC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนัฐพล ศิริเจริญไชย, นางสาวกนกพร อุปถัมภ์หัตสาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5390-3623
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นอร์ทสตาร์ พีซี จำกัด