บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น เทคโนโลยี 2000 จำกัด

บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น เทคโนโลยี 2000 จำกัด
NORTHEASTERN TECHNOLOGY (2000) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพรัตน์ เอ็งอุทัยวัฒน์, นายอาคม นาคทองแดง, นายมนัส ตรีเมืองสอง, นางสาวศิรดา ประกิระสา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายไวน์,ตั๋วเครื่องบิน,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/8 หมู่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น เทคโนโลยี 2000 จำกัด