บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
NORTHERN SYSTEMER GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววัชรา ช่อประเสริฐ, นายเกรียงไกร ชัยมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวอร์คคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/1 ซ.3 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5341-6365
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด