บริษัท นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
NORTHERN AUTOMATION SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประกิจ ซือสุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ จานดาวเทียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5441-0334-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด