บริษัท นอร์ทแลนด์คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท นอร์ทแลนด์คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
NORTHLAND COMPUTER SYSTEM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพพร ภู่ขาว, นางถนอม ภู่ขาว, นางสาวอัญชนา ภู่ขาว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวางระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 485/9 ถ.เจริญเมือง แขวง วัดเกต เขต เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-9781
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นอร์ทแลนด์คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด