บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด
KNOWLEDGE POWER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคุณากร เพชรคง, นางกิ่งกาญจน์ เพชรคง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสื่อคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิรับจ้างทำสื่อมัลติมีเดีย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62/34 ซ.นาวีเสถียร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-7009
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด