บริษัท นันทรงค์พาณิชย์ จำกัด

บริษัท นันทรงค์พาณิชย์ จำกัด
NANTHARONG PANICH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ ปั้นจิตร, นางนันทา ปั้นจิตร, นายจารุศักดิ์ โพธิไหม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 ตุลาคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าทุกชนิดให้แก่ส่วนราชการประมูลขายปลีก เครื่องอิเล็คทรอนิค เครื่องสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทางราชการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/678 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2509-4127
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นันทรงค์พาณิชย์ จำกัด