บริษัท นามทอง จำกัด

บริษัท นามทอง จำกัด
NAM THONG BUSINESS MACHINES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายการุณ บุณยศรีสวัสดิ์, นายสาคร บุณยศรีสวัสดิ์, นางอุไร กาญจนะ, นายวรวุฒิ ศรีบัวทอง, นายเกษม จวงสันทัด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กันยายน 2514
ทุนจดทะเบียน : 17000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้สำนักงาน,ขายสุรา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 505/1 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2255-0955-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นามทอง จำกัด