บริษัท นาโนคอม จำกัด

บริษัท นาโนคอม จำกัด
NANOCOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย แก่นสุวรรณ, นางพวงทอง ธาราศักดิ์, นายพาชัย เฮงตระกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า นำเข้าและส่งออก ขายส่ง ขายปลีกเครืทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ชิ้นส่วนต่าง ๆ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7 อาคาร ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น 4 ห้อง 4 อาร์ 49 ถ.รัชดาภิเษ ก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-1721-2445
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นาโนคอม จำกัด