บริษัท นิปปอน อินฟอร์เมชั่น แพลนนิ่ง จำกัด

บริษัท นิปปอน อินฟอร์เมชั่น แพลนนิ่ง จำกัด
NIPPON INFORMATION PLANNING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอากิโอะ มัสสุอิ, นายโยชิทากะ ทานากะ, นายชิโร ชิมาโมโต, นางสาวฐิตารีย์ กวินกนกกัลป์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก จำหน่ายคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษา,ซ่อม,ติดตั้งคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 160/566 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 24 ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-0600
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิปปอน อินฟอร์เมชั่น แพลนนิ่ง จำกัด