บริษัท นิมบัส ซอฟแวร์ จำกัด

บริษัท นิมบัส ซอฟแวร์ จำกัด
NIMBUS SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข, นายรอนนี่ แอฟว์รัม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์บริการติดตั้ง ออกแบบโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 919/236 อาคาร จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 1813 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2630-3007
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิมบัส ซอฟแวร์ จำกัด