บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
NIYOM SUEKSAPHAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางแววมณี กิจรัตนกาญจน์, นางสาวพัชรพร กิจรัตนกาญจน์, นายสมมาตร กิจรัตนกาญจน์, นางนิพรรณ กิจรัตนกาญจน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 เมษายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าขายเครื่องเขียนแบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54-58 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด