บริษัท นิวตัน คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท นิวตัน คอมพิวเตอร์ จำกัด
NEWTON COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทรงชัย ตั้งจรูญวาณิชย์, นางวรารัตน์ โควิบูลย์ชัย, นางสาววราภรณ์ ตั้งจรูญวาณิชย์, นายมูนเกียรติ แซ่แต้,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 ตุลาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/31 อาคาร พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 3 ห้อง 319 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิวตัน คอมพิวเตอร์ จำกัด