บริษัท นิวสตาร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท นิวสตาร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
NEWSTAR SALES AND SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสาวิตรี บุญประเสริฐ, นางเนาวรัตน์ ร่วมพุ่ม, นางสาวดวงพร เทพมงคล, นายนเคนทร์ อ่อนท้วม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียนการสวน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่ดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 854 หมู่บ้าน เสนาวิลล่า ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2542-1872
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิวสตาร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด