บริษัท นิฮอน เดนเคย์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท นิฮอน เดนเคย์ ประเทศไทย จำกัด
NIHON DENKEI (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโทรุ ทาคาดะ, นายเคนจิ มินาโตะ, นายฮิเดโนบุ ชิดะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจำหน่ายฮาร์แวร์ ซอฟท์แวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 889 อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2675-5688-92
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิฮอน เดนเคย์ ประเทศไทย จำกัด