บริษัท นีโอเทล จำกัด

บริษัท นีโอเทล จำกัด
NEOTEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีรยุทธ ศุภพันธุ์ภิญโญ, นายศักดา ศานต์รักษ์, นายณัฐินันท์ วงศ์วรรณ, นายพจน์ วิจิตรานนท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม,สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ให้บริหารที่ปรึกษาและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม,สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25 อาคาร กรุงเทพประกันภัย ชั้น 18 ถ.สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-4000-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นีโอเทล จำกัด