บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
NEO LINERS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำนง ทวีเติมสกุล, นางวันเพ็ญ ทวีเติมสกุล, นายบุญชาย ทวีเติมสกุล, นายบุญช่วย ทวีเติมสกุล, นายบุญเกียรติ ทวีเติมสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ปลีก ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงให้เช่าอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 242/8 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2804-2232
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด