บริษัท นุชฎา จำกัด

บริษัท นุชฎา จำกัด
NUCHADA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกรองทอง รุ่งรัตนา, นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ, นายไพศาล ลือพืช, นายไชยา ศิลปวิลาวัณย์, นายณรงศักดิ์ จรรยาสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2528
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ขายส่ง-ปลีก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 999 อาคาร ห้างเทพนครพาณิชย์ ชั้น 1 ห้อง 1 ถ.เจริญกรุง แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2639-4173-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นุชฎา จำกัด