บริษัท บริลเลียนท์ เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด

บริษัท บริลเลียนท์ เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด
BRILLIANT SERVICE & ACCESSORIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอำนาจ งามสุริยโรจน์, นางนิตยา งามสุริยโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความเย็นและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1296/89 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2911-5301
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บริลเลียนท์ เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด