บริษัท บลูเดสก์ ไอที จำกัด

บริษัท บลูเดสก์ ไอที จำกัด
BLUE DESK IT LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนรชิต พรเนรมิต, นายกฤษดา คล้ายมาก, นายพงษ์นพ อุตบัววงศ์, นายวีระศักดิ์ ถ้ำอมร, นายอนุสรณ์ ราชอุปนันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมและจำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53/1385 หมู่ 5 หมู่บ้าน กฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บลูเดสก์ ไอที จำกัด