บริษัท บอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท บอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด
BOMB SYSTEMS LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพชัย ศรีสุวนันท์, นางกรรณิการ์ ศรีสุวนันท์, นางสาวพรทิพย์ ศรีสุวนันท์, นางนพพร บัณฑิตวงศ์รัตน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มีนาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 489 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด