บริษัท บางกอกธนภัทร จำกัด

บริษัท บางกอกธนภัทร จำกัด
BANGKOK DHANA PHATRA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสงวน ศรีเฟื่องฟุ้ง, นายสุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง, นางวลัยวรรณ กรีพานิช, นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, นายตระกูล จิณุณารักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการโดยปกติเ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/21 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-8511
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอกธนภัทร จำกัด