บริษัท บางกอก ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท บางกอก ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
BANGKOK SOFTWARE INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุดม แซ่อึ้ง, นางสาวติรกานต์ นานิล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์,ขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 677/2 ซ.ประชาชื่น 18 ถ.ประชาชื่น แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-1623-6843
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด