บริษัท บางกอก ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท บางกอก ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
BANGKOK DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวดาลัลยา พัชรปิติยานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 169 หมู่ 3 ซ.ลาซาล 10 ถ.สุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด