บริษัท บางกอก อลิอันซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท บางกอก อลิอันซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
BANGKOK ALLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนกฤต สร้อยแสงทอง, นายวรวิทย์ บริพันธ์ทวีนันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อจำหน่าย ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53/1510 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-0758
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก อลิอันซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด