บริษัท บางกอก เนทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บางกอก เนทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
BANGKOK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธาวนิตย์ ศันสนะกิจ, นายจักรกริช วิชานุชิต, นางชดารัตน์ วิชานุชิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 67/21 หมู่ 8 ถ.เอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2898-0151
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก เนทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด