บริษัท บายคอร์ป-อีคอม จำกัด

บริษัท บายคอร์ป-อีคอม จำกัด
BYKOP-ECOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววิภาดา อุ่นบุญเรือง, นายสิริโชค บัณฑิตพรหมชาติ, นายประทีป ทาระขวัญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/177 ซ.ลาดพร้าว 26 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2879-7465
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บายคอร์ป-อีคอม จำกัด