บริษัท บิช พลัซ เน็ทเวิร์ค จำกัด

บริษัท บิช พลัซ เน็ทเวิร์ค จำกัด
BIZ PLUZ NETWORK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรานนท์ นัยนานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/918 หมู่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2589-6876
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิช พลัซ เน็ทเวิร์ค จำกัด