บริษัท บิซิซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท บิซิซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
BUSISOFT (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพศาล พูนทองพันธ์, นางพัชรี พูนทองพันธ์, นายไพโรจน์ พูนทองพันธ์, นายโกศล เจริญพิภพ, นางสาวดุษฎี เจริญพิภพ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 453/39 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2261-2117
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิซิซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด