บริษัท บิซิเนส ลายน์ จำกัด

บริษัท บิซิเนส ลายน์ จำกัด
BUSINESS LINE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระศักดิ์ จุติกิติ์เดชา, นายเชาวลิต มหาวนา, นางสาวสมจิตต์ รงคะอำพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายอุปกรณ์,ซื้อ-ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/8 ถ.รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-4586
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิซิเนส ลายน์ จำกัด