บริษัท บิซิเนส แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท บิซิเนส แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเดชา กิตติวรานันท์, นางกฤษณา กิตติวรานันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 ตุลาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/11 ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิซิเนส แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด