บริษัท บิวซิเนส แพลนนิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท บิวซิเนส แพลนนิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
BUSINESS PLANNING SOLUTIONS LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรณชัย กฤษฎาโอฬาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1402 อาคาร วันแปซิฟิคเพลส ชั้น 10 ห้อง 1006 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2653-0235
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิวซิเนส แพลนนิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด