บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
BUSINESS & TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิทักษ์ ตั้งนันทชัย, นายชัยพร ตั้งนันทชัย, นายภักดี ตั้งนันทชัย, นางพิศมัย ตั้งนันทชัย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มีนาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ขายโปรแกรมสำเร็จรูป ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รับจ้างเขียน และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11 หมู่ 6 ซ.ปิ่นนคร 4 ถ.บรมราชชนนี แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-8800
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด