บริษัท บิสซิเนส ยูนิไฟเออร์ จำกัด

บริษัท บิสซิเนส ยูนิไฟเออร์ จำกัด
BUSINESS UNIFIERS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีรพงษ์ กิตติธีระนนทร์, นายณัฐวัฒน์ คำผง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงและขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/153 หมู่ 9 ถ.สายบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2410-1413
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสซิเนส ยูนิไฟเออร์ จำกัด