บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด
BUSINESS APPLICATIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร, นายประเสริฐ ฝูงวานิช, นายเกียรติ วิมลเฉลา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย softwareบริการสอนอบรม software
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 163 อาคาร ไทยสมุทร ชั้น 2ยูนิตซี ถ.สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-3737
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด