บริษัท บิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
BUSINESS LOGISTICS MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกีรติ นาควิโรจน์, นายสมฤกษ์ วิเชษนลินวงษ์, นายอึ้ง บุญเทียง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรม ให้คำแนะนำปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129/482 อาคาร รัชดาออร์คิดทาวเวอร์ ซ.หัสดิเสวี ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2694-3391-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด