บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BUSINESS ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : พันเอกถวิล จันทรักษ์, นายชัยวัฒน์ พานิชเกษม, นายประสิทธิ์ เตียสมุทร, พันเอกอนุวงศ์ อมาตยกุล, นายอภัย ระติสุนทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 183/42 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-8615-7#208
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสซีเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด