บริษัท บิสนิวส์ จำกัด มหาชน

บริษัท บิสนิวส์ จำกัด มหาชน
BISNEWS PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาลทอง ปัทมพงศ์, นางอมรรัตน์ มหธร, นางพรรณี ยงปิยะกุล, นางสาวพิมพ์จิต เบญจฤทธิ์, นางสาวลัดดา วิชัยยุทธ์พงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มกราคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 200000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการข้อมูลข่าวสารจำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 888/178 อาคาร มหาทุนพลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2712-7100
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสนิวส์ จำกัด มหาชน