บริษัท บิส ฟรอนเทียร์ จำกัด

บริษัท บิส ฟรอนเทียร์ จำกัด
BIZ FRONTIER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติพงษ์ จงประเสริฐ, นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์, นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริให้บริการพัฒนา ออกแบบระบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์ซื้อขายให้เช่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 383 ถ.ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2861-4821
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิส ฟรอนเทียร์ จำกัด