บริษัท บิ๊กบุ๊ค 101 จำกัด

บริษัท บิ๊กบุ๊ค 101 จำกัด
ROI-ET RUANGTRAKUL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิริรัตน์ รัตนโภคาสถิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กันยายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายพัสดุภัณฑ์หนังสือเรียนนมให้โรงเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิ๊กบุ๊ค 101 จำกัด