บริษัท บีบีเอ็มที ประเทศไทย จำกัด

บริษัท บีบีเอ็มที ประเทศไทย จำกัด
BBMT (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ พร้อมเชื้อแก้ว, นางชุมพิศ พร้อมเชื้อแก้ว, นางสาวสุนทรี ตันติโลหะกุล, นายโกสินทร์ น้ำใจทหาร, นายโทมัส แม็คเคย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 เมษายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 25000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสิ่งแวดล้อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/335 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2886-5563
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บีบีเอ็มที ประเทศไทย จำกัด