บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด

บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด
BEC IT SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสาร มาลีนนท์, นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวรัตนา มาลีนนท์, นางสาวอัมพร มาลีนนท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้บริการดูแลรักษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3199 อาคาร มาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-3759
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด