บริษัท บีเอ็นเอส เนตเวิร์ค จำกัด

บริษัท บีเอ็นเอส เนตเวิร์ค จำกัด
BNS NETWORK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางไพจิตต์ เฉิน, นางสาวสิริกัญญา นภาพฤกษ์ชาติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขาย ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ตลอดจนรับจ้างเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 257 หมู่ 4 แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2739-6206
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บีเอ็นเอส เนตเวิร์ค จำกัด