บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด
B.D. COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล, นางวนิดา จารุไชยกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 121/1 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4232-9130-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด